शोधकर्ता/ संकाय

क्रमांक नाम पदनाम प्रोफ़ाइल
1

प्रो. अश्वनी पारीक

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)

दृश्य
2 डॉ. सुदेश कुमार वैज्ञानिक- जी  दृश्य
3  डॉ. सास्वता गोस्वामी वैज्ञानिक- एफ  दृश्य
4 डॉ. शन्मुगावेल सर्वनामुरुगन वैज्ञानिक- एफ  दृश्य
5  डॉ. ससीकुमार एलूमलाई वैज्ञानिक- ई  दृश्य
6  डॉ. जयिता भौमिक वैज्ञानिक- ई  दृश्य
7  डॉ. भुवन भूषण मिश्रा वैज्ञानिक- डी  दृश्य
8  डॉ. मीना कृष्णानिया वैज्ञानिक- सी  दृश्य